Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

21-10-2019

Na podstawie Zarządzenia Nr 86/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 17 października 2019 r. informuje się o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektów „Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na  2020 rok” oraz „Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na rok 2020”.

I. Przedmiot konsultacji:
Projekty:

1. „Miejsko – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na 2020 rok”

2. „Miejsko-Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na rok 2020”.

II. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
Termin prowadzenia konsultacji społecznych określa się w dniach od 28.10.2019 r. do 08.11.2019 r.

III. Uczestnicy:
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późń. zm.) mające siedzibę na terenie  Miasta i Gminy Nowa Sarzyna i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

IV. Jednostka właściwa do przeprowadzenia konsultacji:
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
ul. Kopernika 1
37 – 310 Nowa Sarzyna

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest pracownik merytoryczny: inspektor Krystyna Dudek -  Tel. (17) 241 31 77 wew. 316.

V. Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Konsultacje zostaną przeprowadzone z zastosowaniem arkuszy formularza konsultacyjnego, za pośrednictwem strony internetowej Miasta i Gminy  Nowa Sarzyna poprzez specjalnie utworzony adres poczty elektronicznej:konsultacje@nowasarzyna.eu.

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: