Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Informacja w sprawie zakazu spalania odpadów roślinnych

30-10-2019

Burmistrz Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, informuje że zgodnie z aktualnie obowiązującym na terenie Gminy Nowa Sarzyna Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna (Uchwała NR XXX/149/2016 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 27 czerwca 2016 r.) na właścicieli nieruchomości nałożony został obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania poszczególnych grup odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych. Z obowiązku tego wynika zakaz spalania odpadów roślinnych bez żadnych wyjątków (w tym skoszonej trawy, liści gałęzi itp.). Ponadto informujemy że: osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie  może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną w wysokości 5000 zł.
Sprzątając swój teren nie można pozbyć się pozostałości roślinnych poprzez ich spalenie w formie ogniska. Takie odpady nie powinny również trafiać do zwykłych pojemników na śmieci (na odpady mieszane).

Pozbyć się ich można na trzy sposoby:

•    poprzez kompostowanie. Kompostowanie to jedna z najlepiej sprawdzonych metod powtórnego wykorzystania odpadów. Pozwala zmniejszyć o 30-50% ilość odpadów wywożonych na wysypiska.
W przydomowym kompostowniku można przetworzyć nawet 300 kg odpadów w ciągu roku. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Sarzyna dopuszcza prowadzenie przydomowego kompostownika, pod warunkiem że nie będzie on uciążliwy dla otoczenia,
•    poprzez gromadzenie w workach koloru brązowego na posesjach jednorodzinnych celem przekazania przedsiębiorcy zajmującym się wywozem odpadów (na terenie gminy Nowa Sarzyna zadania te realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o.,
•    poprzez dostarczenie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego na terenie Nowej Sarzyny przy ulicy Towarowej. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nowej Sarzynie czynny jest od poniedziałku do piątku za wyjątkiem wtorku od godz. 8:00 do godz. 15:00. We wtorek punkt czynny od godz. 8:00 do godz. 17:00.
 

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: