Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Transmisja na żywo obrad XV sesji Rady Miejskiej

25-11-2019

Transmisja na żywo XV sesji Rady Miejskiej. Zapraszamy o godz. 16:00!

 

 

 Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Wystąpienie Posła na Sejm RP Pana Jerzego Paula.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna dotycząca realizacji działań w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok".

7.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i gminie Nowa Sarzyna na 2019 rok.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2019 rok.

12. Wolne wnioski i informacje.

 

 

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: