Home Map Tel

Zebranie mieszkańców Osiedla Nr 1 w Nowej Sarzynie

11-12-2019

Zarząd Osiedla Nr 1 zaprasza na zebranie mieszkańców Osiedla Nr 1, które odbędzie się w dniu 17.12.2019 r. (wtorek) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej w budynku MOSiR (basen) w Nowej Sarzynie przy ul. Konopnickiej 2.
Drugi termin zebrania wyznacza się na godzinę 17:15 w tym samym miejscu i dniu.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Osiedla Nr 1.
2. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna o kolejnych czynnościach obywatela i urzędów przy skorzystaniu z wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna o zadaniach inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w mieście Nowa Sarzyna na podstawie propozycji do uchwały budżetowej na rok 2020. Pokazanie proporcji w/w wydatków do całości budżetu na 2020 r.
4. Sprawy różne.


Przewodniczący Osiedla Nr 1
Jan Fus

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: