Home Map Tel

XVI sesja Rady Miejskiej

20-12-2019

30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

3. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.

4. Przedstawienie sprawozdań z prac Komisji Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2020 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie na 2020 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i gminie Nowa Sarzyna na 2020 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna na rok 2020.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na rok szkolny 2019/2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu „Senior+” w Nowej Sarzynie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych na terenie miejscowości Wólka Łętowska na rzecz Powiatu Niżańskiego.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. o kwotę 292.000,00 zł poprzez ustanowienie nowych udziałów.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. o kwotę 402 000,00 zł poprzez ustanowienie nowych udziałów.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Leżajsk na realizację zadania publicznego na rok 2020.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Leżajskiemu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Leżajskiemu.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2019 rok.

19. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sarzyna na 2020 rok.

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sarzyna na lata 2020-2029.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

22. Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej

 

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: