Home Map Tel

Transmisja na żywo obrad XVII sesji Rady Miejskiej

27-01-2020

Transmisja na żywo XVII Sesji Rady Miejskiej od godziny 16:00.

 

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

3. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.

4. Sprawozdanie z realizacji Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i gminie Nowa Sarzyna za 2019 r.

5. Sprawozdanie z realizacji Miejsko - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna za 2019 r.

6. Informacja o podejmowaniu działań w zakresie promocji Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w 2019 roku.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na rok szkolny 2019/2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowych nazw miejscowości Głogowiec i Pocyrchle.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej w miejscowości Nowa Sarzyna.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Przemysłowo-Technologiczny Nowa Sarzyna”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tarnogóra 2”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2020 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sarzyna na lata 2020-2029.

15. Wolne wnioski i informacje.


Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: