Home Map Tel

Informacja dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

04-03-2020

 

OPŁATA ZA ODPADY

 

 

UWAGA WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI!

 

 

 

Przypomina się o obowiązku zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 rok, w tym zapłaty pierwszej raty do dnia 15 marca 2020 roku.

 

Informacje dotyczące wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będą doręczone, w związku z jej zmianą od dnia 1 kwietnia 2020 roku.

 

Opłat należy dokonywać bez wezwania zgodnie ze złożoną deklaracją w kasie lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

 

 

Do 1 kwietnia br. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

I.    Nieruchomości zamieszkałe:
1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa:
1) w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a)    gospodarstwo jednoosobowe – w wysokości 15,00 zł,
b)    pozostałe gospodarstwa – w wysokości 29,80 zł;
2) w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a)    gospodarstwo jednoosobowe – w wysokości 30,00 zł,
b)    pozostałe gospodarstwa – w wysokości 59,60 zł.

Zatem I rata obejmująca styczeń i luty w przypadku gospodarstw jednoosobowych wyniesie 30 zł (+ opłata za każdy dzierżawiony pojemnik 120l - 1,35 za miesiąc, 240l - 1,90 zł za miesiąc) oraz 59,60 zł dla pozostałych gospodarstw (+ opłata za każdy dzierżawiony pojemnik jak wyżej). W przypadku nie selektywnej zbiórki odpowiednio: 60 zł gospodarstwa jednoosobowe i 119,20 pozostałe plus opłaty za pojemniki.

Opłat można dokonywać na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie Nr 25 1240 1792 1111 0010 6672 2466. W tytule wpłaty należy wpisać: opłata za gospodarowanie odpadami oraz podać imię, nazwisko i adres nieruchomości, której dotyczy opłata.
przykład: opłata za gospodarowanie odpadami, Jan Nowak, ul. Polna 1003, Nowa Sarzyna.

więcej informacji na temat wysokości opłat na stronie:
http://www.nowasarzyna.eu/odpady

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: