Home Map Tel

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

08-04-2020

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zgodnie z wytycznymi Komisarza Wyborczego poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zgłoszenia odbywają się w następujący sposób:


1. Osobiście przez pełnomocników komitetów wyborczych/osoby upoważnione/osoby indywidualne w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, ul. Mikołaja Kopernika 1, 37–310 Nowa Sarzyna – punkt obsługi klienta (parter), w godzinach pracy urzędu, tj. 07:30 – 15:30,


lub


2. Elektronicznie - może zostać przesłane – w terminie najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu, tj. 07:30 – 15:30  - zgłoszenia z własnoręcznym podpisem w formie skanu,
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.krawczyk@nowasarzyna.eu
2) za pomocą platformy EPUAP: /akk9rf7434/skrytka

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu pocztą tradycyjną (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).
 

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
1) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
2) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).
 

Komisarz Wyborczy może uzupełnić skład komisji w przypadku konieczności uzupełnienia składu spośród mieszkańców, którzy zgłoszą swoje kandydatury.


Wzór zgłoszenia kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej przez komitet wyborczy  oraz Wzór samodzielnego zgłoszenia kandydatury do składu obwodowej komisji wyborczej przez wyborcę (uzupełnienie składu) - do pobrania poniżej.

Dodatkowe informacji na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu – (17) 2413177 lub 606227056


Informacje dotyczące Wyborów uzyskać można również na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie pod adresem - https://rzeszow.kbw.gov.pl/
 

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: