Home Map Tel

Komunikat w sprawie składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

17-04-2020

Od dnia 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje nowa metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W związku z tym, właściciele nieruchomości zamieszkałych (osoby fizyczne, płatnicy nie będący osobami fizycznymi, w tym zarządy/zarządcy wspólnot mieszkaniowych, spółdzielnia mieszkaniowa) zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji - druk do pobrania tutaj. 

 

Wypełnioną nową deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie:
1) drogą pocztową;
2) przez platformę ePUAP;
3) do skrzynki podawczej ustawionej w holu wejścia głównego do budynku urzędu.


W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYMI OGRANICZENIAMI PRZEMIESZCZANIA SIĘ, PROSIMY UNIKAĆ OSOBISTEGO DOSTARCZANIA DEKLARACJI DO URZĘDU. MOŻNA JE BĘDZIE ZŁOŻYĆ BEZ ŻADNYCH KONSEKWENCJI PO ZNIESIENIU OGRANICZEŃ PRZEZ RZĄD RP. 

Termin płatności II raty mija z dniem 15 maja 2020 r. i obejmuje opłatę za miesiąc marzec i kwiecień. Za miesiąc marzec należy uiścić opłatę w dotychczasowej wysokości, a za miesiąc kwiecień w nowej wysokości. Suma opłat za miesiąc marzec i kwiecień stanowi II ratę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze stanem epidemii preferuje się uiszczanie opłaty na rachunek bankowy:
Bank Pekao S.A.
Nr 25 1240 1792 1111 0010 6672 2466


w tytule wpłaty za gospodarowanie odpadami należy wpisać: opłata za gospodarowanie odpadami oraz podać imię, nazwisko i adres nieruchomości.

Wszelkie ważne informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, w tym o wysokości miesięcznej opłaty oraz druk deklaracji są dostępne na stronie internetowej: www.nowasarzyna.eu, w zakładce: gminna gospodarka odpadami.

Wysokość opłaty z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (firmy, instytucje, urzędy), pozostaje bez zmian, w związku z powyższym ich właściciele nie są obowiązani o złożenia nowej deklaracji. 

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: