Home Map Tel

XIX sesja Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie

24-04-2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

3. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/197/2012 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na powstają odpady komunalne.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Leżajskiemu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2020 rok.

9. Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej 

 

 

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: