Home Map Tel

Komunikat w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

08-05-2020

W związku z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r. nową metodą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości na obszarach wiejskich oraz w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej na terenie miasta, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji najpóźniej do dnia 10 czerwca 2020 r. (nie dotyczy osób, które już złożyły deklaracje obejmujące nowe stawki). Druki deklaracji dostarczą do gospodarstw pracownicy ZGK, odbierając odpady w danym sołectwie. Deklarację do wydruku można pobrać, klikając tutaj.

Deklaracje od mieszkańców bloków na terenie Nowej Sarzyny będą zbierać Wspólnoty Mieszkaniowe i Spółdzielnia Mieszkaniowa.   

 

W Mieście i Gminie Nowa Sarzyna uchwałą Rady Miejskiej przyjęto, że opłata za odpady komunalne naliczana będzie od gospodarstwa domowego. Wszyscy właściciele nieruchomości są zobowiązani do segregacji odpadów komunalnych. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny wynoszą:

1) gospodarstwo 1 osobowe – 22,50 zł,

2) gospodarstwo 2 osobowe – 45,00 zł;

3) gospodarstwo 3 osobowe i większe – 63,50 zł.

 

Zwolnieni w części z opłaty będą właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, które posiadają kompostownik przydomowy i kompostują w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne. Zwolnienie wynosi miesięcznie:

1) gospodarstwo 1 osobowe – 0,50 zł;

2) gospodarstwo 2 osobowe – 1,00 zł;

3) gospodarstwo 3 osobowe i większe – 1,50 zł.

 

Wypełnioną nową deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie:

1) drogą pocztową;

2) przez platformę ePUAP;

3) do skrzynki podawczej ustawionej w holu wejścia głównego do budynku urzędu, w związku z ograniczeniem bezpośrednich kontaktów osobistych.  

 

Poniżej publikujemy wzory wypełnienia deklaracji dla poszczególnych gospodarstw domowych. Pomoc w wypełnieniu deklaracji można uzyskać także od dnia 11 maja br. pod nr telefonu 533 372 333.

 

Wzór dla gospodarstwa 1 osobowego

Wzór dla gospodarstwa 2 osobowego

Wzór dla gospodarstwa 3 osobowego


Wzór dla gospodarstwa 1 osobowego z kompostownikiem

Wzór dla gospodarstwa 2 osobowego z kompostownikiem

Wzór dla gospodarstwa 3 osobowego z kompostownikiem

 

Deklaracja o wyskości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: