Home Map Tel

XXI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

15-06-2020

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w dniu 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) zwołana zostaje XXI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z następującym porządkiem obrad:

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Leżajskiemu.

2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Leżajskiemu.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań ponad budżet 2020 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sarzyna na lata 2020-2029.

 

Przewoniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: