Home Map Tel

Transmisja na żywo z XXV sesji Rady Miejskiej

31-08-2020

Transmisja na żywo - zapraszamy o godz. 16:00

 

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

3.      Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na rok szkolny 2020/2021.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/169/2019  Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i gminie Nowa Sarzyna  na 2020 rok.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości  Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Nowa Sarzyna.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2020 rok.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sarzyna na lata 2020-2029.

19.  Wolne wnioski i informacje.

 


Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: