Home Map Tel

Start Zawodowy Młodych

22-09-2020

Bezpłatne wsparcie dla kobiet i mężczyzn w wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia lub pracujących na umowy krótkoterminowe.
 

Do projektu przyjmujemy osoby:
•    w wielu 15-29 lat;
•    zamieszkujące województwo podkarpackie;
•    posiadają status osoby pozostającej bez pracy, tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo, ubodzy pracujący, pracujący w ramach umów cywilnoprawnych
 

Uczestnikom projektu zapewniamy:
•    4 - miesięczne staże zawodowe – stypendium stażowe
•    szkolenia kwalifikacyjne  ze stypendium szkoleniowym,
•    zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
•    zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi,
•    materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć grupowych.
 

W razie ewentualnych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
•    telefoniczny: 507 867 909,
•    mailowy: start@lex-specialis.com.pl,
•    bezpośredni z Biurem Projektu czynnym codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: