Home Map Tel

Droga powiatowa nr 1264 w Woli Zarczyckiej przebudowana!

22-09-2020

W Budach – Zastawiu, przysiółku Woli Zarzyckiej dobiegła końca kompleksowa przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1264. W komisyjnym odbiorze ponad kilometrowego odcinka, ze strony Miasta i Gminy Nowa Sarzyna uczestniczyli: Burmistrz Andrzej Rychel, Dyrektor Biura Burmistrza Adam Madej oraz kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Gruntami Władysław Albrycht. W ramach inwestycji, m.in. poszerzono i wzmocniono nawierzchnię jezdni, przebudowano rowy przydrożne, zatokę autobusową wraz z peronem i umocniono pobocza. Bezpieczeństwo mieszkańców zapewnią nowe chodniki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu; oznakowanie pionowe, bariery ochronne, balustrady i oznakowane przejścia dla pieszych. Całkowita wartość inwestycji przekroczyła 2,7 mln zł. Dzięki blisko 2,2 mln dofinansowaniu ze środków państwowego Funduszu Celowego, wkład własny kosztował inwestora tylko ok. 0,5 mln. W tej kwocie mieści się wsparcie naszej gminy w wysokości ponad 293 tys. zł.


Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: