Home Map Tel

Międzynarodowe projekty z udziałem naszych szkół

02-10-2020

Od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. Szkoła Podstawowa w Sarzynie będzie realizować projekt ponadnarodowej mobilności uczniów, sfinansowany  ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt polega na organizacji wyjazdów uczniów do szkoły partnerskiej w Rumunii. W wyjazdach uczestniczyć będzie 30 uczniów i 6 opiekunów, a całkowita wartość zadania wyniesie 147 428 zł.
Projekt obejmuje dwie mobilności. Pierwsza nosi tytuł „Ja w środowisku” i dotyczy zaangażowania młodych ludzi na rzecz ochrony środowiska naturalnego.  Młodzież przeprowadzi badania czystości wody, gleby i powietrza w Sarzynie oraz w Galati w Rumunii, a następnie dokona porównania i przedstawi wnioski w formie prezentacji multimedialnej. Badania zostaną przeprowadzone z użyciem laboratorium cyfrowego. Druga z mobilności „Ja wśród ludzi” promować będzie wolontariat uczniowski, w tym wymianę  doświadczeń w zakresie zaangażowania młodzieży na rzecz innych ludzi w obu krajach. Działania w tym obszarze podsumuje konferencja on-line z udziałem wszystkich szkół z terenu naszej gminy i szkoły partnerskiej z Rumunii.
W realizację wymienionych działań zaangażowani są nauczyciele przedmiotów matematyczno – przyrodniczych: Dorota Cedzidło, Agnieszka Dużak, Joanna Madej, Renata Słomiany i Małgorzata Szymula, wspierani przez nauczycieli języka angielskiego. Nad całością projektu, w tym nad kontaktami ze szkołą partnerską, czuwa Anna Turczyn – Larwa, która współtworzyła projekt.

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizuje od 1 września br. także Szkoła Podstawowa w Łętowni. Nosi on nazwę „Nasza przyszłość z wiedzą o przeszłości – Our future with the knowledge of the past” i jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.
20 uczniów szkoły z klas: VI, VII i VIII wyjedzie na Litwę do szkoły partnerskiej w Bezdanach, której głównym  inicjatorem i założycielem w 1937 roku był Józef Piłsudski, a stara, drewniana część budynku do dzisiaj stanowi jej część i mówi o jej historii.  Polska i Litwa to kraje przez wiele lat ze sobą związane, mające wspólna historię, której poznanie ma bezpośredni wpływ na kształtowanie się świadomości przyszłych obywateli.
Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych, podniesienie umiejętności językowych i międzynarodowych, rozwój komunikacji międzykulturowej oraz kompetencji osobistych i społecznych. Uczniowie podczas pięciodniowego pobytu będą uczestniczyli w zajęciach szkolnych wraz ze swoimi litewskimi przyjaciółmi, poznawali tradycję i kulturę Litwy oraz wspólną historię polsko-litewską. Wezmą udział  także w wycieczce do miejsc historycznie związanych z Polską i Litwą: Wilna i Troków.
Uczniowie z Łętowni pokażą to, z czego słynie nasz region: tradycje i obyczaje, wikliniarstwo i przemysł chemiczny. Przedstawią swoim nowym kolegom miejsca, które warto u nas zobaczyć i zwiedzić. Będą wspólnie spędzać czas na nauce i zabawie oraz przygotują m.in. fotoalbum ze zdjęciami z wizyty, minisłownik polsko-litewski oraz album historyczny.
Łączny koszt projektu wynosi blisko 100 tysięcy złotych. Młodzież nie ponosi żadnych kosztów związanych z wyjazdem, wyżywieniem czy pobytem na Litwie. Inicjatorem i prowadząca projekt jest  dyrektor Marta Radomska, a koordynatorkami: Anna Zawadzka, Elżbieta Serafin i Anna Dec.

Zespół Szkół w Nowej Sarzynie otrzymał dofinansowanie w kwocie przeszło 100 tysięcy złotych za pośrednictwem Narodowej Agencji Erasmus+ na realizację projektu „Colourful Numbers”. Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu. Obejmuje on, m.in. mobilność edukacyjną, współpracę na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Biorą w nim udział państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Wielka Brytania, Macedonia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Serbia oraz Turcja.
Projekt realizowany przez nowosarzyński Zespół Szkół zakłada wymianę uczniowską, z udziałem 20 uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej ILO. Zajęcia w trakcie pobytu za granicą ukierunkowane będą na naukę matematyki i języka angielskiego. W sumie w okresie dwóch lat planowane są cztery wyjazdy grup: pięciu uczniów i dwóch opiekunów do szkół w Czechach, Rumunii, Turcji i we Włoszech. Rówieśnicy z wymienionych krajów przybędą do Nowej Sarzyny z rewizytą w maju 2022 r.   
Projekt będzie realizował zespół w składzie: dyrektor Andrzej Kusiak oraz nauczyciele Aleksander Dubiel, Anna Wasiuta i Agata Siwiec.
 

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: