Home Map Tel

Program „Wspieraj Seniora”

29-10-2020

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie rozpoczął realizację programu „Wspieraj Seniora”, który zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, aby ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych w trakcie pandemii.

 

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.
 

Jak uzyskać pomoc w ramach programu?

Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11, uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.


Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.


Krok 3. Pracownik socjalny z MGOPS w Nowej Sarzynie kontaktuje się telefonicznie z seniorem i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej.


Koszty zakupów pokrywa senior, który przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Płaci tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!
Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.   


Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.
Program jest realizowany do 31 grudnia 2020 r.

 

Więcej informacji o programie: www.gov.pl/web/rodzina/


Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: