Home Map Tel

Projekt promujący walory turystyczne gminy zrealizowany

05-11-2020

 

Stowarzyszenie „Integracja bez granic” z siedzibą w Sarzynie, realizowało w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, PROW 2014-2020 operacje pn.: „Organizacja imprez turystyczno-rekreacyjnych, nagranie filmu i wydanie publikacji promujących obszar LGD”.
W wyniku realizacji operacji przeprowadzono pięć imprez rekreacyjno-turystycznych, wydano publikacje w postaci albumu promującego obszar LGD oraz nagrano film promocyjny.
Dzięki wsparciu z PROW, mieszkańcy mogli uczestniczyć w następujących wydarzeniach społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych:
- „Festiwal Miodu w Jelnej”, które promowało pszczelarstwo i jego produkty w połączeniu z prezentacją kulturalnego dorobku miejscowych i zaproszonych zespołów oraz twórców.
- „Święto chleba”, prezentujące tradycję i kulturę wsi oraz lokalne produkty i żywność ekologiczną w połączeniu z występami artystycznymi oraz rękodziełem.
-  „Rajd Rowerowy”, ukazujący gminne zabytki i walory przyrodnicze ze startem w Nowej Sarzynie i metą w Woli Zarzyckiej, gdzie odbyły się występy artystyczne oraz konkursy dla dzieci promujące obszar działania LGD.
- „Festiwal promocji sołectw z terenu LGD” – to impreza kulturalna w Łukowej przedstawiająca dorobek artystyczny, kulturalny i kulinarny poszczególnych sołectw, w tym działalność kół gospodyń wiejskich.    
- „Piknik rekreacyjno-turystyczny”, który odbył się w Sarzynie, to impreza promująca aktywny i zdrowy wypoczynek wśród rodzin z licznymi konkurencjami sprawnościowymi i konkursami z zakresu wiedzy turystycznej.
Trwałymi rezultatami projektu są film dokumentujący historię, zabytki, miejscową przyrodę i infrastrukturę zrealizowany przez Nowosarzyńską Telewizję Kablową „LokalTel” oraz album z licznymi fotografiami ukazującymi walory przyrodnicze, społeczne i kulturalne gminy autorstwa Janusza Motyki.

 

fot. J. Zybura, J. Motyka, P. Sowa
 


Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: