Home Map Tel

Informacja o programie Wspieraj Seniora

12-11-2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie realizuje rządowy program „Wspieraj Seniora”. Program jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, nie objętych pomocą w formie usług opiekuńczych. Program ma na celu wsparcie tych seniorów, którzy zdecydują się na pozostanie w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, a którzy nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny czy sąsiadów zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby, w szczególności artykułów spożywczych i środków higieny osobistej.
Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

Zgłoszenia do programu „Wspieraj Seniora” należy kierować  na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów tel. 22 505 11 11, a także bezpośrednio do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie pod nr tel. (17)7178169 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.
Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: