Home Map Tel

Apel MGOPS w Nowej Sarzynie

18-01-2021

MGOPS w Nowej Sarzynie apeluje do mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Sarzyna o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych i wszystkich potrzebujących pomocy w  okresie zimowym.

Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka.

Każdą informację przekażmy służbom społecznym o osobach starszych, samotnych, bezdomnych o tych których nie znamy a wydaje nam się, że potrzebują pomocy.

Istotne jest zwrócenie uwagi na osoby przebywające na klatkach schodowych, w okolicach dworców, ogródków działkowych, węzłów ciepłowniczych. Zgłoszenia można dokonać do:
W ciągu dnia:

 • do Noclegowni prowadzonej przez Caritas Leżajsk, ul. Jarosławska 4, tel. (17) 240 24 01- osoby  mogą skorzystać z jadłodajni,
 • do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, ul. Łukasiewicza 2,tel. (17) 7178169,
 • do Szpitala p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku, ul. Leśna 22, tel. (17) 24 04 912, (17) 24 04 795 lub (17) 24 04 905 – osoby wymagające pomocy lekarskiej,
 • do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie ul. Kochanowskiego 17 tel. (17) 852 76 55 lub do najbliższego szpitala - osoby będące pod wpływem alkoholu (w stanie upojenia alkoholowego).                                 
 • do sołtysów sołectw na terenie gminy Nowa Sarzyna,
 • do przewodniczących osiedli na terenie miasta Nowa Sarzyna,
 • do Urzędu Miasta i Gmina Nowa Sarzyna, tel. (17) 24 13 177,
 • do Komisariatu Policji w Nowej Sarzynie, tel. 47 82 225 30.

W godzinach wieczornych i nocnych:

 • do Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku, tel. 47 82 223 10,
 • do Noclegowni - Caritas Leżajsk, tel. (17) 240 24 01, w przypadku braku miejsca w noclegowni lub znacznej odległości do schroniska czy noclegowni bezdomnego lub potrzebującego opieki należy przewieźć do najbliższego domu pomocy społecznej lub zakładu opiekuńczo – leczniczego:
 • Dom Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej  678, tel. (17) 240 31 11
 • Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach Mołyniach  295, tel. (17) 242 09 41
 • Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Leżajsku ul. plac Mariacki 9, tel. (17) 240 48 09, (17) 240 4195
 • W sytuacji zagrożenia życia – numer alarmowy 112

Całodobowa bezpłatna infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 987.

Z numeru mogą korzystać osoby bezdomne wymagające pomocy w okresie zimowym z terenu województwa podkarpackiego. Pod  tym numerem telefonu można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie potrzebującej. 

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: