Home Map Tel

Zbiory Muzeum Ziemi Leżajskiej on-line

11-12-2020

Dzięki programowi Narodowego Centrum Kultury „Kultura w sieci”, muzeum pozyskało środki w kwocie 78.000 zł na udostępnienie zasobów muzealnych on-line.

Jedną z części projektu było utworzenie „Wirtualnego Muzeum Ziemi Leżajskiej”, drugą - powstanie katalogu zbiorów cyfrowych. W katalogu tym można zapoznać się ze zdigitalizowanymi i najbardziej reprezentatywnymi muzealiami, w których posiadaniu jest Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Myślą przewodnią, która nam przyświecała było dążenie do długofalowej poprawy dostępu społeczeństwa do dóbr związanych z dziedzictwem materialnym Ziemi Leżajskiej. Wszystkie zdigitalizowane obiekty muzealne zostały uzupełnione o niezbędne opisy merytoryczne oraz metadane techniczne, które przygotowane zostały przez pracowników muzeum. Udostępniony katalog zbiorów będzie w przyszłości powiększany o kolejne zdigitalizowane muzealia.

Zbiory cyfrowe można przeglądać pod linkiem: http://muzeum-lezajsk.pl/zbioryonline/

 


Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: