Home Map Tel

Trwa modernizacja placu targowego

13-01-2021

Za około 15 miesięcy mieszkańcy Miasta i Gminy Nowa Sarzyna dostaną w użytkowanie w pełni nowoczesny, spełniający standardy XXI wieku Plac Targowy. Będą zadaszone wiaty ze stanowiskami dla sprzedawców, utwardzona nawierzchnia, kontener sanitarny, parking dla samochodów i inna niezbędna infrastruktura. Przedsięwzięcie, to efekt długofalowych starań władz samorządowych. Gmina Nowa Sarzyna w dniu 24 lipca 2019 r. podpisała umowę o przyznanie pomocy finansowej na przebudowę Placu Targowego w ramach operacji typu „Inwestycji w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość całkowita projektu wg podpisanej umowy wynosi 1 921 909 PLN, dofinansowanie ze środków EFRROW  994 236 PLN co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych, wkład własny gminy 927 673 PLN. Wykonawca, a jest nim nowosarzyński Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. musi uporać się z zadaniem do końca kwietnia 2022 roku.

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: