Home Map Tel

Informacja o XXXI sesji Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie

20-01-2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 25 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja Wojewody Podkarpackiego dotycząca kampanii informacyjnej w zakresie Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.

5. Sprawozdanie z realizacji MG Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i gminie Nowa Sarzyna za 2020 r.

6. Sprawozdanie z realizacji MG Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna za 2020 r.

7. Informacja o podejmowaniu działań w zakresie promocji Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w 2020 roku.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań ponad budżet 2020 r.

9. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sarzyna na 2021 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sarzyna na lata 2021-2030.

11. Wolne wnioski i informacje.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: