Home Map Tel

Informacja MGOPS w Nowej Sarzynie

30-03-2021

 

Na terenie gminy Nowa Sarzyna ruszyła realizacja programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanych w ramach środków Funduszu Solidarnościowego pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 orazAsystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2021.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” realizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie. Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są przez asystentów osobistych osób niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie na odpoczynek
i regenerację.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” realizowany jest przez Stowarzyszenie „Integracja bez Granic” we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie. Uczestnicy Programu mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc, czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych, wykonywaniu codziennych czynności, załatwianiu spraw urzędowych.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.


Programy te będą realizowane w okresie od 15 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

 

Wszystkich Państwa zainteresowanych, wpisujących się w powyższe kryteria, zapraszamy do kontaktu z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie –  tel.: (17) 71 78 169.

 

 

 

 

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: