Home Map Tel

Gmina Nowa Sarzyna weźmie udział w projekcie „Dostępna Szkoła"

30-04-2021

Gmina Nowa Sarzyna zakwalifikowała się do projektu grantowego „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. W ramach projektu w Szkołach Podstawowych w Sarzynie, Rudzie Łańcuckiej i Łętowni przeprowadzone zostaną pilotażowe działania modernizacyjne, zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Placówki otrzymają również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych. W dniu 29 kwietnia 2021 r. w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego burmistrz Andrzej Rychel i skarbnik Andrzej Chojnacki podpisali umowę powierzenia grantu o wartości 1 mln 330 tys. zł. Całkowita wartość projektu wyniesie 1 mln 780 tys. zł.

W poszczególnych placówkach w ramach projektu zaplanowano:

SP w Sarzynie (lider projektu) - remont pomieszczeń w szkole w tym 3 sale lekcyjne z remontem kompleksowym, budowa windy, remont parkietu na sali gimnastycznej, wymiana drzwi, wymiana oświetlenia, przebudowa korytarza szkolnego, malowanie korytarzy, remont wjazdu do szkoły, wyposażenie sal w sprzęt i pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, specjalistyczne programy do pracy z dziećmi z dysfunkcjami, terapie specjalistyczne, szkolenia dla nauczycieli, zatrudnienie psychologa, wsparcie poprzez technologie IT.

SP w Łętowni - wymiana drzwi, przebudowa wejścia do szkoły z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, remont parkietu na sali gimnastycznej, kompleksowy remont 1 sali lekcyjnej, malowanie korytarzy, szkolenia dla nauczycieli.

SP w Rudzie Łańcuckiej
- wymiana drzwi, remont podjazdu dla niepełnosprawnych, kompleksowy remont 1 sali lekcyjnej, malowanie pomieszczeń w budynku szkoły, remont łazienki i toalet.

Realizatgorami projektu grantowego są Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Stowarzyszenie Młodych Lubuszan i Politechnika Gdańska.Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne.

 

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: