Home Map Tel

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Łętowni na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”

07-07-2021

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łętowni  otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 80 000 zł na realizację modułu 3 wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.


Środki finansowe z otrzymanej dotacji zostaną przeznaczone w szczególności na doposażenie i poprawę standardu kuchni i jadalni w obecnie funkcjonujących stołówkach szkolnych w Łętowni i Majdanie Łętowskim.

Do najważniejszych przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji z otrzymanego wsparcia finansowego można zaliczyć:
- wymianę pieców konwencyjnych parowych,
- wykonanie podejść kanalizacji sanitarnej, zimnej i ciepłej wody oraz instalacji gazowej,
- poprawę standardu funkcjonowania kuchni i jadalni poprzez zakup nowego sprzętu i wyposażenia w celu dostosowania do aktualnych przepisów sanitarnych, obowiązujących norm i przepisów bhp.

Zgodnie z założeniami, realizacja programu wpłynie na zwiększenie efektywności funkcjonowania stołówek szkolnych w zakresie poprawy estetyki pomieszczeń oraz polepszenia standardów funkcjonowania kuchni ukierunkowanych na propagowanie zdrowej żywności.

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: