Home Map Tel

Ankieta - Ponadlokalną Strategią Rozwoju

12-07-2021

Szanowni Państwo!

Gmina Nowa Sarzyna wraz z sąsiadującymi samorządami, działając  w ramach porozumienia międzygminnego, przystąpiła do prac nad Ponadlokalną Strategią Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Powiat Leżajski, Gminę Miasto Leżajsk, Gminę Leżajsk, Gminę Nowa Sarzyna, Gminę Kuryłówka, Gminę Grodzisko Dolne, Gminę Tryńcza na lata 2021–2027 z perspektywą do 2035 roku.
Zachęcam do wypełnienia ankiety dotyczącej identyfikacji problemów i potencjałów a także kierunków rozwoju gminy i naszego regionu. Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w Ponadlokalnej Strategii Rozwoju w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych.
Proponuję Państwu ankietę w wersji elektronicznej (on-line). Narzędzie to umożliwia bezpieczne wypełnienie ankiety w komputerze lub telefonie, bez konieczności drukowania i zostawiania wypełnionego dokumentu w Urzędzie Gminy. Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki zostaną przedstawione w formie raportu z badań i służyć będą do prac nad strategią. Po wypełnieniu, ankieta zostaje przesłana do zbiorczej bazy danych.
Ankieta dostępna jest pod linkiem (otwiera się automatycznie po kliknięciu w link):
 Link: https://forms.gle/bzYC2LqEHYeADX336
 

Termin nadsyłania ankiet mija 31 lipca 2021 r.
Bardzo dziękuję za poświęcony na wypełnienie ankiety czas i Państwa zaangażowanie w działania na rzecz naszego samorządu i prace nad Ponadlokalną Strategią Rozwoju.
 

Burmistrz Miasta i Gminy
Andrzej Rychel

 

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: