Home Map Tel

„Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021- 2023”

16-07-2021

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, zaprasza do współudziału w realizacji projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021- 2023” . Projekt wdrażany jest przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”,  Fundację Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundację Przestrzeń Lokalną.

Projekt uzyskał dotację w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023, nadzorowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (tj. NIW- CRSO). Głównymi celami tego ogólnopolskiego Programu są:  zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych, wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne, wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych, wzmocnienie potencjału trzeciego sektora.

W ramach projektu, już w 2021 r. zaplanowaliśmy przeznaczyć 610.800,00 złotych na działania w formie dotacji dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz samopomocowych z terenu województwa podkarpackiego, które przedstawią najlepszą ofertę w wybranej przez siebie ścieżce dotacyjnej:
•    „Oddolne inicjatywy mieszkańców”  (Ścieżka I),
•    „Rozwój młodej organizacji” (Ścieżka II),
•    „Wygraj w tysiąca czyli młodzież w działaniu” (Ścieżka III),
•    „Mikrodotacje branżowe” (Ścieżka IV).

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin Konkursu zamieszczony na portalu: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl/.

Dodatkowo, w ramach projektu realizatorzy inicjatyw zostaną objęci wsparciem informacyjnym, szkoleniowym, doradczym oraz szkoleniami specjalistycznymi.

Nabór do Konkursu w roku 2021 rozpoczyna się z dniem 14 lipca i trwać będzie w następujących terminach:
•    ścieżki „Oddolne inicjatywy mieszkańców”, Rozwój młodej organizacji” i „Mikrodotacje branżowe” – od 14 lipca 2021 r. do 04 sierpnia 2021 r. roku, godz. 16:00
•    ścieżka „Wygraj w Tysiąca – młodzież w działaniu” – w trybie ciągłym od 14 lipca 2021 r. do 15 października 2021 r., przy czym rozstrzygnięcia złożonych w danym okresie wniosków będą dokonywane raz w miesiącu.

Realizacja nagrodzonych inicjatyw odbywać się będzie w terminie 1 września do 30 listopada.

Ze strony Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” osobą do kontaktu jest: Damian Zakrzewski – koordynator  lokalny Projektu (tel. 790-688-622, e-mail: nisko.fio@gmail.com ).

Będziemy wdzięczni za upowszechnienie informacji o konkursie grantowym wśród organizacji pozarządowych i potrzebujących wsparcia grup mieszkańców / środowisk / animatorów i liderów (radni, sołtysi, etc). W załączeniu przesyłamy plakat promujący konkurs oraz harmonogram spotkań informacyjnych do upowszechnienia i zamieszczenia na portalach Państwa instytucji.
 

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: