Home Map Tel

XL nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

25-07-2021

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w dniu 26 lipca 2021 r. (poniedziałek) o godz16:00 przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) zwołana zostaje XL nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z następującym porządkiem obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na rok szkolny 2021/2022.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2021 rok.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sarzyna na lata 2021-2030.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: