Home Map Tel

Spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego

09-11-2021

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi w sprawie projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021–2027 z perspektywą do 2035 roku, informujemy o otwartym spotkaniu konsultacyjnym dla mieszkańców obszaru funkcjonalnego.
Konsultowany dokument wyznacza ramy współpracy gmin i powiatu w ramach Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie kierunków rozwoju ponadlokalnego oraz stanowi podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne, w tym z Funduszy Europejskich.
Podczas spotkania zostaną zaprezentowane najważniejsze założenia projektu dokumentu. Odbędzie się otwarta dyskusja mająca na celu zebranie opinii mieszkańców na temat planowanych kierunków współpracy ponadlokalnej.


Spotkanie odbędzie się w dniu 22 listopada o godzinie 11:00 w Powiatowej Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku, ul. M.C. Skłodowskiej 6.


Uczestnicy spotkania są zobowiązani do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Obowiązuje dezynfekcja rąk i maseczki.
W przypadku znacznego wzrostu zachorowań na COVID-19 lub wprowadzenia dodatkowych obostrzeń możliwa jest zmiana terminu oraz formy spotkania na formę online.
Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021–2027 z perspektywą do 2035 roku oraz formularz konsultacyjny znajdują się pod linkiem http://www.nowasarzyna.eu/aktualnosci/art3781,ogloszenie-o-przeprowadzeniu-konsultacji.html.

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: