Home Map Tel

Konsultacje społeczne

10-11-2021

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024

Na podstawie Zarządzenia Nr 107/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 10 listopada 2021 r. informuje się o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024”.
I. Przedmiot konsultacji:
Projekt:
„Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024”.

II. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
Termin prowadzenia konsultacji społecznych określa się w dniach od 18.11.2021 r. do 24.11.2021 r.
 
III. Uczestnicy:
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm. ) mające siedzibę na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.
 
IV. Jednostka właściwa do przeprowadzenia konsultacji:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łukasiewicza 2 37 – 310 Nowa Sarzyna
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest:
Monika Tubiak- pok. 17, tel. (17) 71 78 169 wew.19.
 
V. Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Konsultacje zostaną przeprowadzone z zastosowaniem arkusza formularza konsultacyjnego (do pobrania poniżej), za pośrednictwem:
a) złożenia osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie,

b) drogą pocztową na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łukasiewicza 2 37-310 Nowa Sarzyna z dopiskiem „Konsultacje Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024”. Decydująca jest data wpływu formularza do sekretariatu Ośrodka.

c) drogą elektroniczną na adres e-mail: 
Program dostępny jest na stronie internetowej www.nowasarzyna.eu, www.mgops.nowasarzyna.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pliki do pobrania:

 Zarządzenie Burmistrza

 Projekt Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024

 Formularz

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: