Home Map Tel

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

17-11-2021

Na podstawie Zarządzenia Nr 109/2021 Burmistrza Miasta i Gminy  Nowa Sarzyna z dnia15 listopada 2021 r. informuje się o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu „Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na  2022 rok” oraz „Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na rok 2022”.

 

I. Przedmiot konsultacji:


Projekty:

1. „Miejsko – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na 2022 rok”

2. „Miejsko-Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na rok 2022”.

 

II. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
Termin prowadzenia konsultacji społecznych określa się w dniach od 29.11.2021 r. do 03.12.2021 r.

 

III. Uczestnicy:
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)  mające siedzibę na terenie  Miasta i Gminy Nowa Sarzyna i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

 

IV. Jednostka właściwa do przeprowadzenia konsultacji:
Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
ul. Kopernika 1
37 – 310 Nowa Sarzyna
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii  jest:
Anna Niedbała.- pok. 326, III piętro. tel. (17) 241 31 77 wew. 326.

 

V. Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Konsultacje zostaną przeprowadzone z zastosowaniem arkuszy formularza konsultacyjnego (do pobrania poniżej), za pośrednictwem strony internetowej Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie poprzez specjalnie utworzony adres poczty elektronicznej: .

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: