Home Map Tel

Transmisja na żywo z obrad XLV sesji Rady Miejskiej

19-11-2021

Transmisja sesji - zapraszamy o godz. 17:00

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1478) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w dniu 19 listopada 2021 r. (piątek) o godz. 17:00 przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) zwołana zostaje XLV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z następującym porządkiem obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/285/2020 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 21 grudnia 2020 r.

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/404/2021 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 25 października 2021 r.

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań ponad budżet 2021 r.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2021 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2021 rok.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej

 


Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: