Home Map Tel

XLVII sesja Rady Miejskiej

22-12-2021

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

3. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie za 2021 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i gminie Nowa Sarzyna na 2022 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna na rok 2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na 2022 r. dla Caritasu Archidiecezji Przemyskiej na działalność Centrum Integracji Społecznej w Woli Zarczyckiej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Sarzyna.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie na 2022 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2022 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeciwdziałania dyskryminacji osób niezaszczepionych na COVID – 19.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Leżajsk na realizację zadania publicznego na rok 2022.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2021 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2021 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

18. Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: