Home Map Tel

Transmisja na żywo z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej

27-12-2021

Transmisja na żywo - zapraszamy o godz. 16:00 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

3. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie za 2021 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i gminie Nowa Sarzyna na 2022 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna na rok 2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na 2022 r. dla Caritasu Archidiecezji Przemyskiej na działalność Centrum Integracji Społecznej w Woli Zarczyckiej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Sarzyna.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie na 2022 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2022 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeciwdziałania dyskryminacji osób niezaszczepionych na COVID – 19.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Leżajsk na realizację zadania publicznego na rok 2022.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2021 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2021 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

18. Wolne wnioski i informacje.


Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: