Home Map Tel

Zmarł Henryk Atemborski, honorowy obywatel Nowej Sarzyny

30-12-2021

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informacje o śmierci śp. por. Henryka Atemborskiego. Był żołnierzem Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, członkiem Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność i delegatem na I Zjazd Krajowy w Gdańsku w 1981 r. Za rozsławienie imienia Nowej Sarzyny na drogach całej Europy w czasie samotnej wyprawy rowerowej Rada Miejska dnia 4 czerwca 2003 r. nadała mu Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. To, m.in. z jego inicjatywy powstał w Nowej Sarzynie Pomnik Walk o Niepodległość, w którym znajdują się prochy i ziemia z pól bitewnych i miejsc martyrologii Polaków.
 

Urodził się 10 kwietnia 1928 r. w Łodzi. W okresie II wojny związany był z partyzantką ziemi kieleckiej. Od 1954 r. rozpoczął działalność społeczną w dziedzinie sportu i turystyki. Był członkiem, założycielem PTTK  WSK Mielec, a później kontynuował tę działalność w Nowej Sarzynie. Był gorliwym patriotą, animatorem ruchu kombatanckiego, propagatorem historii Polski oraz podróżnikiem. W dniach 5.05.2002 r. – 22.04.2003 r. odbył samotną rowerową podróż dookoła Europy. W książce opisującej tę wyprawę pisał: Przez całe życie jakaś nieodparta siła popychała mnie do poznawania świata, piękna krajobrazów, żywej przyrody, tajników duszy ludzkiej i różnych narodowości, które ukształtowały typowe dla siebie odmiany folkloru i cywilizacji.
 

Uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in. Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego (1955), Krzyżem Partyzanckim (1995). Krzyżem Więźnia Politycznego (1997), Krzyżem Semper Fidelis (1980), Odznaką Weterana Walki o Niepodległość, Złotym Krzyżem Zasługi RP (2001), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017).
 

Miał 93 lata. O jego odejściu poinformowała nas jego wnuczka. Cześć jego pamięci!
 

Rodzinie i bliskim sp. Henryka Atemborskiego składamy szczere wyrazy współczucia.


Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: