Home Map Tel

Tereny produkcyjno-usługowe "Sarzyna-Dymarki"

31-08-2012

Tereny produkcyjno – usługowe „Sarzyna – Dymarki” położone są w 90% na terenie wsi Sarzyna, pozostała część na terenie Rudy Łańcuckiej pomiędzy drogami gminnymi asfaltowymi, które łączą się z drogą krajową. Łączna powierzchnia terenów to obszar około 36  hektarów, w tym około 15 hektarów to teren stanowiący własność Gminy Nowa Sarzyna.

Tereny pod inwestycje zostały już wyposażone w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, sieć energetyczną wraz z oświetleniem dróg oraz ciągi komunikacyjne. Dojazd do terenu możliwy jest z dwóch stron – drogami asfaltowymi.
W chwili obecnej na części ww. terenu działalność prowadzi kilka podmiotów gospodarczych, zajmujących się wikliniarstwem, kowalstwem artystycznym, produkcją kostki brukowej oraz innych wyrobów betonowych.
Nieruchomości stanowiące własność gminy będą oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Gmina przewiduje zastosowanie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie „Sarzyna – Dymarki”.
 

Oferowany przez nas teren nadaje się zarówno pod duże, średnie jak i małe firmy.
Nasz samorząd chętnie powita każdego nowego inwestora! ZAPRASZAMY!

 

Poszukiwani inwestorzy
Oferowany przez nas teren nadaje się zarówno pod duże, średnie jak i małe firmy. Preferowane branże: przemysł, usługi, farmy słoneczne, magazyny i składy, logistyka, centra biurowe.
Oferowane tereny
Łączna powierzchnia terenów to obszar około 36 hektarów, w tym około 15 hektarów to teren stanowiący własność Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
Dodatkowe udogodnienia
Tereny pod inwestycje zostały już wyposażone w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, sieć energetyczną oraz ciągi komunikacyjne.
Komunikacja (drogowa, kolejowa, lotnicza)
W odległości 40 km znajduje się międzynarodowy port lotniczy Rzeszów – Jasionka, natomiast w odległości 35 km - budowana autostrada A4. Tereny oddalone są 80 km od granicy z Ukrainą i 145 km od granicy ze Słowacją.
Teren położony jest w odległości 1,5 km od drogi krajowej nr 77 (relacji Lipnik – Przemyśl) i magistrali kolejowej linii Przeworsk – Stalowa Wola Rozwadów.
Kontakt w sprawie nowych podmiotów
Zainteresowani Przedsiębiorcy proszeni są o kontakt:
Adam Madej, zastępca burmistrza
telefon: (17) 24 13 177
e-mail: a.madej@nowasarzyna.eu

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFEROWANYCH TERENÓW:

 

 Własność
Gminna, Prywatna,
Położenie
Sarzyna, Ruda Łańcucka
36
13
30,75 zł/m2
Tak
Centra biurowe, Farmy wiatrowe, słoneczne i biogazownie, Logistyka, Magazyny i składy, Przemysł, Turystyka: hotele,restauracje, Usługi,
1) Magazyny firmy wikliniarskiej. 2) Kowalstwo artystyczne. 3) Produkcja kostki brukowej i innych elementów betonowych. Częściowo użytkowanie rolnicze, częściowo ugory.
brak
1,50 m
Przez teren przebiega linia energetyczna SN, telefoniczna
Dojazd z dwóch stron drogami gminnymi, asfaltowymi o szerokości 12 m (wraz z poboczami i rowami). Odległość od Nowej Sarzyny - 2 km
Droga krajowa nr 77 relacji Lipnik-Przemyśl. Odległość ok 2 km.
Przeworsk, odległość 33 km
Lotnisko Rzeszów-Jasionka, odległość 40 km.
Infrastruktura elektryczna
Tak
Tak
Na terenie znajdują się linie energetyczne wraz z oświetleniem dróg
0.4 kV
630 kVA
Infrastruktura gazowa
Nie
Tak
600 m
Infrastruktura wodna
Tak
Tak
Znajduje się na terenie
600
Infrastruktura kanalizacyjna
Tak
Tak
Znajduje się na terenie
600
Tak

 

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: