Home Map Tel

Urodzony w kwietniu 1927 roku w Przemyślu.W 1954 r. wstąpił do seminarium w Przemyślu, które ukończył w 1960 r. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. Biskupa Bardy 12 czerwca 1960r.
Wikariusz na parafii w Tyczynie potem w Rzeszowie, Sieteszy, Proboszcz na parafii w Dylągowej. W 1965 został wikariuszem mianowanym. 1 sierpnia 1966 otrzymał, dekretem ks. Biskupa Jakiela, prawa i obowiązki adiutora Sarzyny. Proboszcz parafii Sarzyna w latach 1966-2002.
1965 r. - Ks. Jan Warchał zorganizował spośród dzieci zespół Rycerzy i Rycerki do adoracji Grobu Pańskiego w czasie świąt wielkanocnych. W tym też roku wyruszyła w sierpniu (po raz pierwszy) pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej pod przewodnictwem ks. Warchała i odtąd co roku pielgrzymują sarzyniacy.
1969 r. - Ks. J. Warchał powołał przy parafii Kółko Teatralne im. św Cecylii, które prowadzi do obecnych czasów.
Jan Warchał zaczął pisać po ukończeniu 70 roku życia. Mając 70 lat znalazł się na emeryturze i wtedy znalazł czas na pisanie. Wcześniej nie pisał w obawie, że zaniedba swoje obowiązki kapłańskie. Prace literackie od 2000 roku:

  1. 18 tysięcy krótkich wierszy zgromadzonych w 50 tomach, w tym 1280 bajek;
  2. Powieść: „Moi sąsiedzi” Przemyśl w latach 1932-1938;
  3. Powieść: Młodzieńcze lata cedyka Elimelecha z Leżajska;
  4. Powieść: Średnie lata cedyka Elimelecha z Leżajska;
  5. Powieść: „W złocistym kręgu” – Przemyśl w latach 1937-1938;
  6. Powieść: „W ciernistym kręgu” – Przemyśl w latach 1939-1945;
  7. Powieść: Proboszcz;
  8. Powieść: Na kapłańskim chlebie.

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: