Home Map Tel

Pan Prof. dr hab. Józef Półćwiartek, pracownik naukowy
Uchwałą z dnia 29 czerwca 2005 r. Rada Miejska postanowiła przyznać Panu Prof. dr hab. Józefowi Półćwiartkowi honorowe obywatelstwo Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, który w swojej pracy naukowej okrywa i przybliża historię regionu i podkreśla swoje związki z Ziemią Nowosarzyńską.
Urodził się 25 marca 1935 r. we wsi Sarzyna. W końcu lat 40-tych działacz opozycyjny. Więzień polityczny w latach 1953-54. Zdobył kolejne stopnie naukowe: magistra -1961 r., doktora -1966, doktora habilitowanego -1973, a w 1990 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Wyrazem uznania za znaczący wkład pracy w organizacjach i towarzystwach regionalnych na obszarze Polski południowo - wschodniej wiele miast i regionów przyznało mu szereg honorowych wyróżnień, nagród  i lokalnych odznaczeń.
Otrzymał wiele odznaczeń państwowych i wyróżnień honorowych: Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski Polonia Restituta (2002), Złoty Krzyż Zasługi (1984), Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1978), Krzyż Więźnia Politycznego 1939-1956 (2000), Złota Odznaka ZNP (1977), Odznaka „Zasłużonym Działacz Kultury” (1982).

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: