Home Map Tel

Ksiądz Stanisław Turek, Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej w Nowej Sarzynie w latach 1971 - 2006.
Dnia 29 sierpnia 1995 r. uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie nadano honorowe obywatelstwo Miasta Nowa Sarzyna Księdzu Stanisławowi Turkowi – Proboszczowi Parafii Rzymsko – Katolickiej w Nowej Sarzynie.
Ks. prałat Stanisław Turek urodził się 1 stycznia 1936 r. w Jagielle w województwie podkarpackim. W latach 1954-1960 studiował teologię, filozofię i pedagogikę w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W roku 1960 przyjął sakrament święceń kapłańskich. Jest założycielem i od 1971 roku pierwszym proboszczem Parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Nowej Sarzynie. W roku 2003 uzyskał stopień doktora socjologii na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Władał biegle pięcioma językami obcymi.
W roku 2004 wydał książkę pt. „Współczesne formy obchodzenia świąt kościelnych”. Powstała ona na bazie jego pracy doktorskiej, i dotyka problemu desakralizacji oraz zapoznaje z historią powstania parafii i budowy kościoła w Nowej Sarzynie.

Zmarł 10 sierpnia 2020 r. w wieku 84 lat.

 

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: