Home Map Tel

Pan mgr inż. Władysław  Piłat, dyrektor Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna”.
Dnia 21 marca 1995 r. uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie nadano honorowe obywatelstwo Miasta Nowa Sarzyna Panu mgr inż. Władysławowi Piłatowi Dyrektorowi Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” w Nowej Sarzynie.
Urodził się 07.04.1942 r. w Ocicach k/Tarnobrzega. Ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Po ukończeniu studiów podjął w 1964 r. pracę w Kopalniach i Zakładach Przetwórczych Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu – Machowie. W 1975 objął kierownictwo Zakładów Chemicznych "Organika-Sarzyna" w Nowej Sarzynie. Do roku 1995 pełnił funkcję dyrektora naczelnego, a od lipca 1995 do grudnia 2000 r.- funkcję Zarządcy
Pod jego kierownictwem Zakłady dynamicznie rozwijały się technicznie i technologicznie, powiększając zasoby materialne i kadrowe. Zoptymalizował  zróżnicowany program produkcji, łącząc to z modernizacją i intensyfikacją produkcji. Zrealizował kompleksowy program restrukturyzacji Zakładu.
Autor i współautor licznych wdrożeń i nowych uruchomień oraz kilkudziesięciu projektów wynalazczych, w tym 17 patentów. Tworzył dobrą atmosferę współpracy ze wszystkimi organami przedsiębiorstwa, władzami lokalnymi. Wspierał akcje i inicjatywy społeczne idące w kierunku pomocy ludziom, instytucjom budżetowym, w tym szkołom i szpitalom, stowarzyszeniom kulturalnym, sportowym i innym.
Otrzymał liczne odznaczenia: państwowe, branżowe, organizacyjne oraz honorowe, w tym: Oficerski Krzyż Odrodzenia Polski, Kryształowe Serce PCK.

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: