Home Map Tel

2002 – Pierwsze bezpośrednie wybory burmistrza wygrywa Jan Kida.
2004 – Piknikiem w parku nad Trzebośnicą, organizowanym przez Stowarzyszenie „Nasza Mała Ojczyzna”, mieszkańcy miasta i gminy uczcili wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Oddano do użytku budynek Szkoły Podstawową w Jelnej oraz kompleks sportowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
2006 – Na emeryturę przechodzi założyciel parafii w Nowej Sarzynie i jej długoletni proboszcz, ks. prałat Stanisław Turek. Jego następcą zostaje ks. Kazimierz Kawa. Wybory burmistrza wygrywa Robert Gnatek, funkcję pełni do 2010 r. Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” wchodzą w skład Grupy Kapitałowej „Ciech”.
2008 - Spółka Panorama, która zapewnia mieszkańcom podstawową opiekę medyczną, wybudowała w Nowej Sarzynie nową przychodnię. Opuszczone przez nią pomieszczenia przy ul. 1 Maja 4 zostały wyremontowane i przeznaczone dla instytucji i stowarzyszeń. Powołano do życia wspólnoty mieszkaniowe.
2010 - Zakończono termomodernizację urzędu, szkół i przedszkoli na terenie całej gminy. Zmodernizowano budynek Domu Kultury w Sarzynie. Funkcję Burmistrza Miasta i Gminy objął Jerzy Paul.
2011 - Nowe siedziby otrzymały Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna. Wyremontowano budynek Dom Kultury i OSP w Jelnej.  
2012 - Oddano do użytku nowy budynek Gimnazjum w Nowej Sarzynie oraz salę gimnastyczną i cztery klasopracownie w Gimnazjum w Majdanie Łętowskim. W Zakładach Chemicznych uruchomiono innowacyjną instalację do produkcji substancji MCPA i MCPP-P, stanowiących bazę do wytwarzania nowej generacji środków ochrony roślin. Uzbrojono tereny pod inwestycje "Sarzyna-Dymarki". Wybudowano nowe stadiony sportowe w Sarzynie i w Jelnej.
2013 - Wybudowano kompleks sportowy "Moje Boisko - Orlik 2012", składający się z dwóch boisk: piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią oraz wielofunkcyjnego do różnych gier zespołowych. Z okazji przypadającej rocznicy 40-lecia nadania Nowej Sarzynie praw miejskich Urząd Miasta i Gminy przy współpracy z instytucjami gminnymi oraz organizacjami pozarządowymi zorganizował kilkadziesiąt imprez kulturalnych i sportowych. W Woli Zarczyckiej odbyła się uroczystość upamiętniająca 70. rocznicę Pacyfikacji wsi. W sołectwie Judaszówka oraz na Osiedlu Janda w Nowej Sarzynie wybudowano kanalizację sanitarną.

2014 - Zakończono kapitalny remont budynku Ośrodka Kultury w Nowej Sarzynie. W wyborach samorządowych Jerzy Paul został ponownie wybrany Burmistrzem Miasta i Gminy, zwyciężając w pierwszej turze. Wyremontowano Domy Strażaka w Łukowej, Rudzie Łańcuckiej i Wólce Łętowskiej.

2015 - W Wólce Łętowskiej i Jelnej odbyły się uroczystości z okazji 80-lecia tamtejszych jednostek OSP. Powstały miejsca pamięci ofiar I wojny światowej w Jelnej, Sarzynie i Tarnogórze - w setną rocznicę walk nad Sanem. W wyborach parlamentarnych dotychczasowy burmistrz Jerzy Paul uzyskał mandat Posła RP.

2016 - Urząd Burmistrza objął Andrzej Rychel, zwyciężając w przedterminowych wyborach na to stanowisko. Nowa Sarzyna była gospodarzem XIII Ogólnopolskiej i XXIV Podkarpackiej Parady Straży Wielkanocnych.

2017 - Obchodzono jubileusz 80-lecia powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego, w tym Zakładów Chemicznych Ciech Sarzyna S.A. Henryk Atemborski z Nowej Sarzyny został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Rozpoczęto termomodernizację bloków mieszkalnych w Nowej Sarzynie oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Jelnej. Samorząd Miasta i Gminy utworzył I Liceum Ogólnokształcące w Nowej Sarzynie.

2018 - Obchody jubileuszów 100. rocznicy niepodległości, 45-lecia Nowej Sarzyny, 75. rocznicy Pacyfikacji Woli Zarczyckiej. Oddanie do użytku budynku przedszkola w Sarzynie i hali sportowej w Woli Zarczyckiej. Utworzenie Parku Przemysłowo-Technologicznego Nowa Sarzyna na terenie zakładów CIECH Sarzyna. Zwycięstwo Andrzeja Rychla w wyborach samorządowych na urząd Burmistrza. PKP wybudowało nowy most kolejowy na Trzebośnicy w Nowej Sarzynie.

2019 - Przy ul. Mickiewicza 2 w Nowej Sarzynie otwarto nową siedzibę Klubu Seniora. W Tarnogórze odbyły się uroczystości z okazji 75. rocznicy akcji ratowania członków załogi Halifaxa JP-224. W Woli Zarczyckiej obchodzono jubileusze 100-lecia konsekracji kościoła oraz 120-lecia powstania OSP. W Sarzynie świętowano jubileusz 100-lecia miejscowej OSP.  W Jelnej oddano do użytku kanalizację sanitarną. W wyborach parlamentarnych Jerzy Paul został wybrany Posłem na Sejm RP IX kadencji. Na terenie gminy zrealizowano projekt o wartości 12,8 mln zł polegający na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych. 

2020 - Grupa Ciech - właściciel Zakładów Chemicznych w Nowej Sarzynie dokonał podziału spółki na dwa niezależne od siebie podmioty: Ciech Sarzyna, produkujący środki ochrony roślin oraz Ciech Żywice, wytwarzający żywice epoksydowe i poliestrowe.

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: