Home Map Tel

KOREBUD Sp. z o.o. - Komunalny Zakład Remontowo Budowlany (w stanie likwidacji)

37-310 Nowa Sarzyna
ul. Jana Pawła II 2B
Telefon: (17) 241 35 34
E-mail:

 

Komunalny Zakład Remontowo Budowlany "KOREBUD" Sp. z o. o. w Nowej Sarzynie został utworzony na podstawie uchwały nr. IV/25/2002 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 23 grudnia 2002 r.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 •     działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 •     wydobywanie żwiru i piasku
 •     rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne
 •     wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków
 •     budowa dróg kołowych
 •     roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych
 •     budowa obiektów inżynierii wodnej
 •     zakładanie stolarki budowlanej
 •     wykonywanie podłóg i ścian
 •     malowanie
 •     wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
 •     towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi
 •     wywóz płynnych nieczystości

 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Kapitał zakładu Spółki wynosi 508 000,00 zł. Udziały pokryte przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników i Zarządu. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ Wykonawczy Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

Rada Nadzorcza.
 

Powołana uchwałą Zgromadzenie Wspólników "KOREBUD" Sp. z o. o. nr. 4/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r w składzie:

    Andrzej Chojnacki - Przewodniczący
    Bożena Jandzińska - Członek
    Ryszard Kozub - Członek

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: