Home Map Tel

OZE

Informacja o projekcie

30-08-2016

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna informuje, że w dniach 12 – 26 września 2016 r. będą przyjmowane wstępne ankiety od właścicieli budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Nowa Sarzyna, zainteresowanych udziałem w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii, przygotowywanym do współfinansowania w ramach Regionalnego Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia,  Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Podstawowe informacje o przedsięwzięciu:


Projekty będą współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wysokość dofinansowania wyniesie 70% - 85 % kosztów kwalifikowanych.
Realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność gminy
i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom nieruchomości. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom posesji.

Bardziej szczegółowe informacje możliwe będą po wykonaniu inwentaryzacji technicznej, dokonanej w Państwa domach.
Rzeczywiste koszty, w przypadku realizacji projektu, znane będą po wyłonieniu Wykonawcy w postępowaniu przetargowym.
Koszt wykonania wizji lokalnej i inwentaryzacji ponosi Uczestnik.
Opinia eksperta technicznego, wyrażona w raporcie po wizji lokalnej, będzie decydująca
w zakresie doboru poszczególnych instalacji i zweryfikuje ostateczną listę uczestników projektu, z którymi Gmina podpisze umowy.

Zasady konkursu, do którego zamierza aplikować gmina, nie zostały jeszcze ogłoszone. Jednak wcześniejsze rozpoczęcie działań wstępnych uznaliśmy za konieczne ze względu na stopień skomplikowania wniosku, obejmującego zakresem instalacje w domach mieszkalnych (m.in. konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej i inwentaryzacji w każdym zgłoszonym budynku mieszkalnym).
Gmina zastrzega możliwość zmiany zasad udziału w projekcie po ukazaniu się Regulaminu konkursu.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie Deklaracji udziału w Projekcie, Oświadczenia – kryteria rekrutacji, umowy użyczenia oraz Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE. Wypełnioną Deklarację Oświadczenie wraz z Ankietą należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, ul. Mikołaja Kopernika 1, w nieprzekraczalnym terminie od 12 do 26 września 2016 r (osobiście lub pocztą decyduje data wpływu do Urzędu).
Osoby, które złożą deklaracje po tym terminie nie będą brały udziału w projekcie.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać ze strony internetowej www.nowasarzyna.eu – zakładka OZE albo w punkcie obsługi interesanta (budynek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, ul. Mikołaja Kopernika 1)

Dodatkowe informacje, dotyczące składania deklaracji można uzyskać telefonicznie
w Urzędzie Miasta i  Gminy w Nowej Sarzynie  w poniedziałek, środę i piątek pod numerem telefonu 17 24 13 177 wew. 318 we wtorek i czwartek pod numerem telefonu 17 24 13 177 wew. 303 albo przesyłając zapytanie na adres poczty elektronicznej oze@nowasarzyna.eu 

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkania informacyjne, które odbędą się:

6 września 2016 r.
godz. 16 - Nowa Sarzyna (MOSiR w Nowej Sarzynie)
godz. 18 - Wólka Łętowska, Łętownia, Majdan Łętowski, Łętownia Gościniec (Szkoła Podstawowa w Łętowni)

7 wrzesień 2016 r.

godz. 16 - Tarnogóra (budynek remizy OSP w Tarnogórze)
godz. 18 - Sarzyna (Dom Kultury w Sarzynie)

8 września 2016 r.

godz. 16 - Łukowa, Ruda Łańcucka (budynek remizy OSP w Rudzie Łańcuckiej)
godz. 18 - Jelna, Jelna Judaszówka (Dom Kultury w Jelnej)

9 września 2016 r.
godz. 16 - Wola Zarczycka (Dom Kultury w Woli Zarczyckiej)

Przedmiotem spotkań będzie zapoznanie uczestników z dostępnymi rodzajami OZE, ich wad i zalet, zapoznanie z planowanym projektem, omówienie wzoru ankiety i sposobu jej wypełnienia. Ponadto celem spotkania jest również umożliwienia mieszkańcom zadawania pytań specjalistom w dziedzinie OZE.

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: