Home Map Tel

OZE

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

12-07-2019

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna informuje, że termin realizacji umowy na wykonanie zadania dostawa i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych, w ramach realizacji projektu pn.: „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Nowa Sarzyna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
został przedłużony do 30 września 2019 r.

Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, o wyrażenie zgody na dokonanie takiej zmiany.
Harmonogram wykonania kompletnych instalacji zostanie uaktualniony, a informacje o terminie zakończenia montażu w poszczególnych lokalizacjach będą przekazywane indywidualnie uczestnikom projektu przez przedstawiciela Wykonawcy:   

ML SYSTEM S.A. z siedzibą w Zaczerniu, Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie.

Wykonawca zapewnił, że rozpoczęte już montaże zestawów będą wykonywane w pierwszej kolejności w ustalonych terminach.

Przedłużenie terminu do dnia 30 września 2019 r. wynika z wielu obiektywnych okoliczności związanych zarówno z trudnościami w montażu instalacji, dostawą części instalacji oraz sytuacjami związanymi z rezygnacją właścicieli nieruchomości z uczestnictwa w projekcie lub składaniem przez uczestników projektu wniosków o zwiększenie przyznanej mocy instalacji z uwagi na zaistniałe zwiększenie zużycia energii elektrycznej w przeciągu lat od wykonanej weryfikacji.


Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: