Home Map Tel

OZE

Dodatkowy nabór wniosków na instalacje OZE

26-10-2016

Wszystkich chętnych, którzy dotychczas nie zgłosili chęci udziału w tzw. „projekcie parasolowym”, planowanym do realizacji w ramach działania 3.1 Rozwój OZE (Odnawialne Źródła Energii), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia dokumentów aplikacyjnych w naborze uzupełniającym do programu.
Ankietę wraz z deklaracją oraz wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 25 listopada 2016 roku.
 

Wzory ankiet i deklaracji można pobrać ze strony internetowej lub w Punkcie Obsługi w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie.
Ogłaszany dodatkowy nabór ankiet dotyczy wyłącznie Osób chętnych do udziału w projekcie, którzy nie złożyli ankiet w naborze zakończonym w dniu 26 września 2016 roku i wyłącznie w zakresie dostawy i montażu kolektorów słonecznych, kotła na biomasę i pompy ciepła (bez fotowoltaiki).
W ogłoszonym dodatkowym naborze obowiązują kryteria wyboru, określone w regulaminie naboru ankiet zakończonego w dniu 26 września 2016 roku.
 

Dokumenty dot. instalacji fotowoltaicznych można składać w ramach listy rezerwowej.
Osoby, które złożyły deklarację do dnia 26.09.2016 r. mają pierwszeństwo udziału w projekcie, zaś osoby, które znajdować się będą na liście rezerwowej mają prawo do udziału w projekcie wyłącznie w przypadku rezygnacji osób znajdujących się na liście pierwotnej.

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: