Home Map Tel

Zaproszenie na spotkanie dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji

04-11-2016

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna zaprasza mieszkańców, na spotkanie dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowa Sarzyna na lata 2016-2023. Spotkanie odbędzie się w dniu 8 listopada 2016 r. o godzinie 16:00, w sali konferencyjnej MOSiR i będzie dotyczyło przedstawienia obszaru przeznaczonego do rewitalizacji i naboru pomysłów na jego wyprowadzenie ze stanu kryzysowego.
Pragnę Państwa poinformować, iż SWIG DELTA PARTNER na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna dokonuje opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowa Sarzyna na lata 2016-2023”, który będzie zgodny z Wytycznymi w zakresie przygotowania lokalnych programów rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Rewitalizacja to proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony kompleksowo, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Działania te są skoncentrowane terytorialnie, co oznacza, że dotyczą wybranego, niewielkiego obszaru gminy. 
Rewitalizacji nie prowadzi wyłącznie gmina – udział w niej biorą interesariusze, którymi mogą być podmioty publiczne, prywatne, organizacje pozarządowe, a przede wszystkim mieszkańcy. Rolą gminy jest koordynacja i odpowiednie zaprogramowanie tego procesu. 
Lokalny Program Rewitalizacji obejmuje teren gminy Nowa Sarzyna i jest obowiązkowym załącznikiem do wniosków o pozyskanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniu.

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: