Home Map Tel

Propozycje projektów do realizacji

07-11-2016

W ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Nowa Sarzyna na lata 2016-2023, uwzględniającym szeroką partycypację społeczną, przyjmujemy propozycje projektów do realizacji, jakie można zgłaszać za pomocą specjalnego formularza projektów.

Uzyskane propozycje pomogą w opracowaniu programu rewitalizacji i pozwolą na podjęcie działań przez gminę oraz jej partnerów, zmierzających do pozyskania funduszy europejskich na realizację projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Aby dane przedsięwzięcie mogło ubiegać o środki z w/w programu musi znaleźć na liście projektów umieszczonej w LPR.

Formularze projektów można składać od 9 do 14 listopada 2016 r. na stronie internetowej http://deltapartner.pl/webroot/ankiety/projekty-nowasarzyna/

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: