Home Map Tel

Rozmowa z burmistrzem Jerzym Paulem o nowej ofercie wspierającej rozwój przedsiębiorczości


22 czerwca rozpoczął działalność Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Nowa Sarzyna sp. z o.o. Czy każdy będzie mógł skorzystać z jego oferty?
Każdy, kto jest przedsiębiorcą lub zamierza nim zostać. Oferta Funduszu ukierunkowana jest bowiem na wsparcie przedsiębiorczości miesz-kańców naszej gminy na cele związane z założeniem, prowadzeniem lub rozwojem firmy. Pozyskane pieniądze można przeznaczyć w szczególności na: zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów o przeznaczeniu produkcyjnym, usługowym lub handlowym; zakup środków trwałych, wyposażenie w maszyny, urządzenia, narzędzia pracy, aparaturę, środki transportu bezpośrednio związane z celem finansowanego przedsięwzięcia oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych.


Skąd LFP „Samorządowa Polska” Nowa Sarzyna pozyska pieniądze na te pożyczki?
Rozpoczynamy współpracę z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego, która w swojej ofercie ma zestaw atrakcyjnych produktów finansowych adresowanych do przedsiębiorców. Znajdują się w niej trzy produkty: pierwszy to pożyczka ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 z przeznaczeniem na tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Podkarpaciu, druga oferta skierowana jest małych przed-siębiorstw, a trzecia do nowopowstających firm, finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Czy to znaczy, że fundusz będzie pośrednikiem produktów finansowych znajdujących się w ofercie RARR?
Będziemy prezentować przedsiębiorcom produkty finansowe, które na Podkarpaciu są już dostępne. Chcemy dotrzeć do nich z informacją, że do wykorzystania są cały czas środki z RPO na lata 2007-2013 na bardzo atrakcyjnych warunkach.


Wspomniał Pan, że w tej chwili przedsiębiorcy z Nowej Sarzyny mogą skorzystać z trzech produktów pożyczkowych. Na jakie kwoty i na jakich warunkach będą one udzielane?
Jak już wspomniałem, jeden produkt, pochodzi ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pod-karpackiego na lata 2007-2013, i jest to pożyczka o oprocentowaniu od 2,76% do 5,76%. Maksy-malna wartość pożyczki to 500 tys. zł z okresem spłaty do 60 miesięcy i możliwością zastosowania karencji w spłacie rat kapitałowych przez 6 miesięcy. Co ważne, za udzielenie tej pożyczki nie jest pobierana żadna prowizja. Natomiast drugi produkt – fundusz pożyczkowy dla małych przedsiębiorstw - kierowany jest do firm zatrudniających mniej niż 50 osób. Przedsiębiorcy mogą otrzymać pożyczkę w kwocie maksymalnej 120 tys. zł, z okresem spłaty do 36 miesięcy i możliwością zastosowania karencji w spłacie do 6 miesięcy. Oprocentowanie wynosi od 2,76 proc. do 5,76 proc. Jednorazowo pobierana jest też prowizja w wysokości 3 proc. od całości pożyczonej kwoty. W przypadku tych dwóch pożyczek oprocentowanie jest w takiej samej wysokości, czy tzw. „start-upy” mają trudniej, bo przecież nie maja za sobą historii działalności i mogą być mniej wiarygodnym klientem? Jest wprost przeciwnie! Tutaj mamy bardzo dobrą ofertę, pożyczka dla nowopowstających firm może pochodzić z Europejskiego Funduszu Społecznego i jest bardzo atrakcyjnie oprocentowana – 2%. w stosunku rocznym. Otrzymać można nawet 50 tys. zł, a okres spłaty to 60 miesięcy z możliwością skorzystania z karencji w spłacie rat kapitałowych nawet przez 12 miesięcy. Dodatkowo, poza samym produktem pożyczkowym, zapewnione jest bezpłatne 30-godzinne szkolenie z zakresu prowadzenia własnej firmy, prawa pracy w małej firmie, elementów marketingu czy też księgowości oraz indywidualne spotkania doradcze w liczbie 10 godzin, które mogą być przeznaczone na rozliczenie pożyczki, doradztwo księgowe, zagadnienia prawne czy marketingowe. Z tej pożyczki skorzystać można tylko do końca  2015  roku.


Jakiego zainteresowania ofertą Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Nowa Sarzyna spodziewa się Pan wśród przedsiębiorców?
Dla mnie najważniejszą rzeczą jest dotarcie do naszych przedsiębiorców z informacją, że taka oferta jest przygotowana. Ważne jest, aby wiedzieli, że nie muszą opuszczać gminy, aby zarówno pozyskać informacje o tym jaki produkt pożyczkowy będzie najlepiej dopasowany do potrzeb i planów rozwoju oraz, że całą dokumentację mogą złożyć w jednym miejscu. Dodatkowo pomożemy przygotować biznesplan przedsięwzięcia, co często jest największym wyzwaniem dla małego czy początkującego przedsiębiorcy. Moją ambicją jest stworzyć miejsce przyjazne przedsiębiorcy, w którym znajdzie nie tylko możliwość finansowania swoich pomysłów, ale też profesjonalne doradztwo i pomoc.


Gdzie więc mogą zgłaszać się przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z usług Lokalnego Funduszu Pożyczkowego?
Zapraszam do Punktu Informacyjnego w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, ul. Mikołaja Kopernika 1. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Nowe możliwości finansowania dla przedsiębiorców z Nowej Sarzyny


Przedsiębiorcy z Miasta i Gminy Nowa Sarzyna mogą już korzystać z innowacyjnego mechanizmu finansowania działalności dzięki powołaniu przez miasto, własnej instytucji finansowej - Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska”.

22 czerwca w Nowej Sarzynie ruszył Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Nowa Sarzyna sp. z o.o., w którym osoby zamierzające otworzyć własną działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcy mogą składać wnioski o pożyczki pochodzące ze środków z Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

W ofercie RARR znajdują się trzy produkty pożyczkowe: pożyczka ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 z przeznaczeniem na tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Podkarpaciu, pożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw zatrudniających do 50 osób oraz pożyczka dla nowopowstających firm ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły oferty pożyczkowej RARR S.A.:

Osoby zamierzające otworzyć własną działalność gospodarczą mogą skorzystać z preferencyjnej pożyczki współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w wysokości do 50 tys. zł, a oprocentowanie wynosi tylko 2 proc. w stosunku rocznym. Okres spłaty to 60 miesięcy z możliwością skorzystania z karencji w spłacie rat kapitałowych nawet przez 12 miesięcy. Osoby zainteresowane pożyczką mogą dodatkowo skorzystać z bezpłatnych 30-godzinnych szkoleń z zakresu prowadzenia własnej firmy oraz indywidualnych spotkań doradczych. 
Dla mikro i małych przedsiębiorstw kierowana jest pożyczka w kwocie od 20 - 120 tys. zł. Okres spłaty wynosi maksymalnie 36 miesięcy. Środki Funduszu przeznaczone są na wsparcie projektów inwestycyjnych i bieżącej działalności operacyjnej podmiotów gospodarczych, usytuowanych w województwie podkarpackim. Udzielane pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej, której sposób obliczania określa Komisja  Europejska. W przypadku przedsiębiorców, którzy posiadają dobrą zdolność kredytową i dobry poziom zabezpieczeń oprocentowanie wynosi obecnie  2,76 proc. w skali roku. Ponadto jednorazowo, pobierana jest prowizja wynosząca 3 proc. od całości pożyczonej kwoty.  
Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw kierowana jest pożyczka z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. ,,Fundusz Pożyczkowy MŚP RARR/RPO” , w kwocie od 20 – 500 tys. zł., a okres, na jaki może być udzielona pożyczka wynosi maksymalnie 60 miesięcy. Środki Funduszu przeznaczone są na wsparcie projektów inwestycyjnych dla MŚP z terenu województwa podkarpackiego jak np.: zakup, budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów o charakterze/ przeznaczeniu produkcyjnym, usługowym lub handlowym; zakup środków trwałych, wyposażenie w maszyny, urządzenia, narzędzia pracy, aparaturę, środki transportu bezpośrednio związane z celem finansowanego przedsięwzięcia; zakup wartości niematerialnych i prawnych. Oprocentowanie wynosi obecnie od 2,76 proc. w skali roku. 
22 czerwca na Podkarpaciu rozpoczęło działalność łącznie 5 Lokalnych Funduszy Pożyczkowych „Samorządowa Polska” w miejscowościach: Dębica, Nisko, Nowa Sarzyna, Przemyśl oraz Tryńcza.  Województwo podkarpackie jest drugim, po województwie mazowieckim, w którym aktywnie funkcjonują Lokalne Fundusze Pożyczkowe w ramach Programu „Samorządowa Polska”. 

Zadaniem lokalnych funduszy pożyczkowych jest stałe zasilanie mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w niezbędny kapitał na założenie, prowadzenie lub rozwój działalności gospodarczej. 

Przedsiębiorcy szczegółowe informacje mogą uzyskać w Punkcie Informacyjnym w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, ul. Mikołaja Kopernika 1. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Kontakt: lfp-nowa-sarzyna@samorzadowa-polska.pl
Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: