Home Map Tel

Termomodernizacja

08-01-2009
Szkoła Podstawowa w Woli...
Budynek UMiG w Nowej Sarzynie
Przedszkole w Woli Zarczyckiej
Szkoła Podstawowa w Tarnogórze
Szkoła Podstawowa w Wólce...
Szkoła Podstawowa w Nowej...
Przedszkole Samorządowe nr 2 w...

 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

W dniu 8 maja 2008 r. w siedzibie NFOŚiGW  w Warszawie zawarta została umowa finansowa pomiędzy NFOŚiGW działającym z upoważnienia Ministra Środowiska a Miastem i Gminą Nowa Sarzyna (nr umowy: PLO206/N1/2.1.3/019/08) o dofinansowanie Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zgodnie z zapisami w/w umowy wysokość dofinansowania wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach Projektu.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniony został Wykonawca z którym w dniu 27 czerwca 2008 r. zawarta została umowa na wykonanie całości robót budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach Projektu. Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wynosi 3 097 644,39 zł brutto.
Zakres oraz wartość i przewidywane terminy wykonania  robót na poszczególnych obiektach  przedstawia harmonogram rzeczowo – finansowy stanowiący załącznik do umowy. Planowany termin zakończenia realizacji robót – 30 paździenika 2009 r.
W ramach realizacji Projektu zawarte zostały również umowy na:

 • promocję Projektu,
 • nadzór inwestorski,
 • zarządzanie Projektem.

 

Nazwa obiektu, jego lokalizacja:
Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie

 • ocieplenie stropu strychowego użytkowego z wykonaniem wylewki cementowej,
 • wymiana stolarki okiennej na okna PCW,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem tynku cienkowarstwowego i malowaniem elewacji.

RAZEM: 387 036,31 zł netto, (472 184,30 zł brutto)

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Sarzyna

 • ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem tynku cienkowarstwowego i malowaniem elewacji

RAZEM: 254 077,83 zł netto, ( 309 974,95 zł brutto)


Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Wola Zarzycka

 • ocieplenie stropu strychowego użytkowego z wykonaniem wylewki cementowej
 • ocieplenie stropu strychowego nieużytkowego i dachu
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na okna PCW i drzwi aluminiowe termoizolowane ,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem tynku cienkowarstwowego i malowaniem elewacji ,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych w skrzydle historycznym od wewnątrz z wykonaniem okładziny z płyt gipsowo- kartonowych i malowaniem,
 • regulacja instalacji centralnego ogrzewania i grzejników w skrzydle historycznym budynku Gimnazjum.

RAZEM: 366 664,43 zł netto, ( 447 330,60 zł brutto)


Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Łętownia

 • ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem tynku cienkowarstwowego i malowaniem elewacji.

RAZEM: 165 918,22 zł netto, ( 202 420,23 zł brutto)


Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowej Sarzynie

 • ocieplenie stropodachu płaskiego z pokryciem papą termozgrzewalną,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na okna PCW i drzwi aluminiowe termoizolowane,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem tynku cienkowarstwowego i malowaniem elewacji,

RAZEM: 778 533,54 zł netto, ( 949 810,91 zł brutto)


Termomodernizacja budynku Przedszkola w miejscowości Łętownia

 • ocieplenie stropodachu płaskiego z pokryciem papą termozgrzewalną,
 • wymiana stolarki okiennej na okna PCW,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem tynku cienkowarstwowego i malowaniem elewacji

RAZEM: 67 154,86 zł netto, ( 81 928,83 zł brutto)


Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wólka Łętowska

 • ocieplenie stropu strychowego użytkowego z wykonaniem wylewki cementowej,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem tynku cienkowarstwowego i malowaniem elewacji.

RAZEM: 94 709,92 zł netto, ( 115 546,10 zł brutto)


Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Nowej Sarzynie

 • ocieplenie stropu strychowego użytkowego z wykonaniem wylewki cementowej,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem tynku cienkowarstwowego i malowaniem elewacji.

RAZEM: 71 886,34 zł netto, ( 87 701,33 zł brutto)


Termomodernizacja budynku Przedszkola w miejscowości Wola Zarzycka

 • ocieplenie stropodachu płaskiego z pokryciem papą termozgrzewalną,
 • wymiana stolarki okiennej na okna PCW,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem tynku cienkowarstwowego i malowaniem elewacji.

RAZEM: 71 400,28 zł netto, ( 87 108,34 zł brutto)

Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Nowej Sarzynie

 • ocieplenie stropodachu płaskiego z pokryciem papą termozgrzewalną,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem tynku cienkowarstwowego i malowaniem elewacji.

RAZEM: 115 278,26. zł netto, ( 140 639,48. zł brutto)


Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Tarnogóra ( dwa budynki)

 • ocieplenie stropu strychowego użytkowego z wykonaniem wylewki cementowej,
 • ocieplenie stropodachu płaskiego z pokryciem papą termozgrzewalną,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na okna PCW i drzwi aluminiowe termoizxolowane
 • ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem tynku cienkowarstwowego i malowaniem elewacji .

RAZEM: 166 392,80 zł netto, ( 202 999,22 zł brutto)

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: